Acceptera meddelanden till en modererad e-postlista

Administratorn måste godkänna alla meddelanden förrän de skickas ut på en modererad e-postlista. Godkännandet av meddelandena går lätt via det webbaserade MajorCool-programmet.

Tabs

Detaljerad hjälp
  • Logga in i MajorCool-programmet
  • Uppge ditt egna huvudsakliga användar-id och lösenordet
  • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
  • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
  • Välj Approval Queue
  • Klicka på Go-knappen


 

  • Klicka vid behov på det meddelande som ska godkännas under View-länken för att se på meddelandet innehåll.
  • Välj Approve från Action-rullgardinsmenyn
  • Klicka på Apply-knappen.


 

  • Du får till slut ett meddelande om att det lyckats att godkänna meddelandet