Rekommendationer för användningen av IAM-grupper

Alla vid universitetet skapa en grupp. Grupperna kan användas bl.a. i följande tjänster:

 • E-postlistor
 • Serviceadresser/delade postlådor och kalendrar
 • Flamma-arbetsgrupperna
 • Gruppkataloger
 • Wiki
 • Innan du skapar en ny grupp kan du söka en lämplig grupp bland befintliga grupper. Använd till exempel de färdiga grupper som börjar på hy och som nämns i den detaljerade instruktionen. Du kan söka grupper på fliken Sök och skapa grupper i verktyget för gruppadministrering.
 • Namnge gruppen med ett så beskrivande namn som möjligt. Använd till exempel förkortningen för organisationsenheten i början av namnet.
 • Ange användningsändamålet så exakt som möjligt i beskrivningen, gärna så att man också kan dra slutsatser om vem som har anslutits till gruppen.
 •  

  Hy-grupper

  I IAM-systemet finns det redan flera automatiska grupper som du kan använda. Med IAM-verktyget kan du granska hu-gruppernas medlemslista.

  1) hy-fakultetsförkortning-institutionsförkortning-employees och hy-fristående institutions förkortning-employees

  • Innehåller utifrån anställningsdata i SAP HR de anställda vid organisationsenheten i fråga.
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras varje natt från data i SAP HR.

  2) hy-faktultetsförkortning-institutionsförkortning-supervisors och hy-fristående institutions förkortning-supervisors

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, vilka har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och chefsstatus (och är inte befriade från arbetet).
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  3) hy-fakultetsförkortning-institutionsförkortning-teach-research och hy-fristående institutions förkortning-teach-research

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, vilka har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och hör till undervisnings- och forskningspersonalen (karriärstegar 1–4) och är inte befriade från arbetet.
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  4) hy-fakultetsförkortning-institutionsförkortning-coemployees och hy-fristående institutions förkortning-coemployees

  • Innehåller stipendieforskare, gästande forskare, civiltjänstgörare och andra som har ett HU-användarnamn och giltiga avtalsuppgifter i SAP HR.
  • Skapas automatiskt i systemet.

  5) hy-faktultetsförkortning-institutionsförkortning-allstaff och hy-fristående institutions förkortning-allstaff

  • Innehåller motsvarande grupp som slutar på -employees och -coemployees + eventuellt manuellt tillsatta personer, vars uppgifter inte finns i SAP HR.
  • Servicekoordinatorerna uppdaterar dessa grupper.

  6) hy-employees

  • Omfattar alla universitetsanställda med ett giltigt arbetsavtal i SAP HR. Även de arbetsbefriade finns med. Obs! Inte tillgänglig som e-postlista.
    

  Grp-grupper

  Grupper som börjar på grp-alkuiset kan skapas med detta verktyg: https://idm.helsinki.fi/web/ av alla som har ett AD-användarnamn beviljat av universitetet.
  Läs instruktionerna

  • Till grp-grupperna kan man lägga till en person som har ett användarnamn vid Helsingfors universitet.
  • För grp-grupperna visas endast beskrivningen och en lista över ägarna.
  • Medlemslistorna visas inte för grp-grupper.
  • Om du är osäker på om en viss grp-grupp lämpar sig för ditt behov, kan du begära mer information av gruppens ägare. Gruppens ägare hittar du på fliken Sök och skapa grupper i verktyget för gruppadministrering. Skriv in gruppens namn i sökfältet. I sökresultaten visas gruppens ägare och deras e-postadresser.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp