Unitube-uppladdningssajt

Unitube-uppladdningssajten finns på adressen https://lataamo.it.helsinki.fi/

Unitube är en videotjänst för alla vid universitetet, där du kan ladda ned, titta på och spara videor, publicera dem i olika miljöer och hantera publiceringsbehörigheterna för dina inspelningar. Du kan titta på inspelningar via Unitube-uppspelningen och hämta nytt innehåll till tjänsten via Unitube-uppladdningssajten. Dessutom har olika campusområden Unitube-studior och Unitube-föreläsningssalar som kan bokas separat och där man genom inloggning med kort kan ladda upp inspelningar direkt till Unitube. Mer information om Unitube-studior och -föreläsningssalar finns i Unitube-anvisningen (på finska).

Unitubes dataskyddsbeskrivning
Användningsvillkor för Unitube-tjänsten

Datasäkerhet

Kom ihåg datasäkerheten när du sparar och delar inspelningar i Unitube. För programmet gäller samma regler och instruktioner som till exempel för e-post.
Läs mer om dataskyddet i Flamma.

Anvisningen är en första version och den utarbetas fortfarande. Du ka ge feedback och komma med förbättringsförslag via länken nertill på sidan.

Tabs

Detaljerad hjälp


Inloggning

Logga in på uppladdningssajten via adressen https://lataamo.it.helsinki.fi/

 • Alla inspelningar som du flyttat till Unitube-uppladdningssajten visas först i din personliga Inbox-mapp. Även alla inspelningar som du gjort i Unitube-salar och -studior visas först bara i din Inbox. På de andra flikarna kan du granska dina egna serier, inspelningar och borttagna inspelningar (1). Du kan lägga till inspelningar genom att klicka på Lägg till ny inspelning (2). Inbox har en sökfunktion (3). Nedanför den finns en lista över inspelningar i Inboxen (4).
  uusi_lataamo_1d.png

 

Lägga till inspelningar på uppspelningssajten

Stödda filformat är de vanligaste videofilerna, som .avi, .mov och .mp4.

 • Du kan lägga till nya inspelningar på uppladdningssajten via flikarna INBOX och MINA INSPELNINGAR (1). Klicka på Lägg till ny inspelning (2).
  uusi_lataamo_lisaa_uusi_tallenne_2.png
 • Klicka på Browse och sök filen som ska laddas upp (1). Klicka på Ladda upp (2). Inspelningen flyttas till din personliga Inbox. Genom att klicka på frågetecknet (3) får du fram uppspelningssajtens interna anvisning.
  uusi_lataamo_lisaa_uusi_tallenne_5b.png
 • Vänta en stund. Laddningsfältet visar hur uppladdningen framskrider.
  uusi_lataamo_lisaa_uusi_tallenne_odota_2.png
 • Du får ett meddelande när inspelningen har uppladdats helt.
  uusi_lataamo_lisaa_uusi_tallenne_ladattu100.png
 • Inspelningen visas på INBOX-fliken med statusen Din video behandlas. När videon är klar, blir statusen Behandlingen lyckades.
  uusi_lataamo_kasitellaan_1b.png

 

Kopiera inspelningar från uppladdningssajten till datorn

 • Du kan kopiera en inspelning på uppladdningssajten till din dator via laddningslänken (2) på fliken INBOX, MINA INSPELNINGAR eller MINA RADERADE INSPELNINGAR (1).
  uusi_lataamo_lataa_koneellesi_1b.png

 

Ta bort en inspelning

 • Öppna fliken MINA INSPELNINGAR (1).
 • Klicka på inspelningen som ska tas bort (2). Närmare information om inspelningen öppnas.
 • Klicka på Radera inspelning i den nedre kanten (3).
  uusi_lataamo_poista_2b.png
 • Inspelningen flyttas till fliken MINA RADERADE INSPELNINGAR, där du ännu kan återställa till en serie eller ladda den till din dator.

 

Återställa borttagen inspelning

När du tar bort en inspelning, flyttas den till fliken MINA RADERADE INSPELNINGAR. Borttagna videor försvinner efter en bestämd tid från Unitube, om de inte återställs! Du kan återställa inspelningarna så länge som de finns kvar.

 • Du kan söka efter dina inspelningar med sökfunktionen (1). Via kolumnen Återställ inspelning (2) kan du återställa inspelningen och via kolumnen Ladda ner inspelningen på din dator (3) kan du flytta inspelningen till din dator.
  uusi_lataamo_palauta_6b.png
 • Välj i rullgardinsmenyn den serie som du vill flytta inspelningen till.
  uusi_lataamo_palauta_7.png
 • Klicka på Återställ inspelning.
  uusi_lataamo_palauta_8.png

 

Serier

 • Du kan hantera seriernas egenskaper via fliken MINA SERIER.
  uusi_lataamo_sarjani_1.png

 

Flytta fil till serie

Innan du kan publicera inspelningen, ska den läggas till en serie.

 • Du kan flytta inspelningar mellan serier via flikarna INBOX och MINA INSPELNINGAR (1). Klicka på inspelningen som ska flyttas (2). Informationen om inspelningen öppnas. Välj i menyn den serie som du vill flytta inspelningen till, skriv en beskrivning för inspelningen och välj publiceringslicens (3). Klicka på Spara (4) när du har fyllt i alla nödvändiga fält.
  uusi_lataamo_siirra_sarjaan_1c.png
 • Det tar en stund för informationen att uppdateras. Du får ett meddelande när inspelningen har flyttats till en ny serie.
  uusi_lataamo_siirra_sarjaan_2b.png

 

Administration av seriebehörigheter

Behörighet till serier kan ges antingen till enskilda personer eller IAM-grupper.
Verktyg för hantering av IAM-grupper

 • Öppna på fliken MINA SERIER den serie vars behörigheter du vill ändra. Sök fram punkten Seriens administrationsbehörigheter.
 • Skriv minst fyra tecken i sökfältet för att starta sökningen. Via fältet (1) kan du söka enskilda personer och via fältet (2) kan du söka grupper.
 • Administrationsbehörigheterna kan tas bort genom att klicka på krysset uppe till höger i ikonen (3).
  uusi_lataamo_hallintaoikeudet_1c.png

 

Seriens offentlighet

 

Moodle-serier

 

Seriens kod

Varje serie har en unik kod.

 • Öppna MINA SERIER-fliken och punkten Seriens basuppgifter. Klicka på ikonen bredvid koden.
  uusi_lataamo_sarjan_tunniste_1b.png
 • Koden kopieras till urklipp. Nertill på sidan visas en bekräftelse av detta.
  uusi_lataamo_sarjan_tunniste_2.png

 

Inspelningens kod och inbäddningskod

I likhet med serier har även inspelningar en unik kod och även en inbäddningskod.

 • På fliken MINA INSPELNINGAR ska du söka efter Inspelningens basuppgifter.
 • Du kan kopiera koden (1) eller inbäddningskoden (2) till urklipp genom att klicka på ikonen intill. Observera att inbäddningskoden endast fungerar om du har publicerat inspelningen i Unitube-uppspelningen eller lagt till de i en Moodle-kurs.
  uusi_lataamo_tallenteen_tunniste_1b.png
 • Du får en bekräftelse på lyckad kopiering.
  uusi_lataamo_tallenteen_tunniste_2.png

 

Rådgivning och problem

Om du har problem med Unitube-uppladdningssajten eller frågor om den kan du skicka e-post till serviceadressen helpdesk@helsinki.fi

 

Zoom-utbildningswebbseminarium

Se videoinspelning om utbildningen om att ta i bruk Zoom-videokommunikationstjänsten (på finska).