Fjärranvändning av hemkatalog (Macintosh)

Din dator bör vara kopplad med en krypterad fjärranslutning innan du fortsätter. Då du har skapat en fjärranslutning kan du fjärransluta dig till din hemkatalog (Z-stationen). Du kan hantera katalogens filer och mappar som om de var på din hemdator.

På Mac-datorer som underhålls centraliserat är det enkelt att öppna en hemkatalog eller diskgrupp genom att först öppna en VPN-anslutning och sedan ansluta till en nätverksdisk på samma sätt man gör vid universitetet, dvs. genom att klicka på universitetsmenyn på menyraden och välja Home Directory eller Open Group Directory.

Tabs

Detaljerad hjälp
 • Klicka på en tom yta på Arbetsbordet.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Go i övre kanten av arbetsbordet och välj Connect to server.

Tangentkommandot cmd + K öppnar snabbt fönstret Anslut till servern (Connect to server).

 • Skriv följande i fältet Server Address:

  smb://home#.ad.helsinki.fi/t/användarnamn

  där du anger värdet för home# utgående från den första bokstaven i ditt användarnamn enligt tabellen nedan, t avser den första bokstaven i ditt användarnamn och användarnamn avser ditt användarnamn.

  användarnamnets begynnelsebokstav home#
  a home0
  b c d e home1
  f g h home2
  i j home3
  k l home4
  m home5
  n o p home6
  q r s home7
  t u v home8
  w x y z home9

  Till exempel Raimo Keski-Vääntös användarnamn är rkeskiva. Hemkatalogen har då adressen smb://home7.ad.helsinki.fi/r/rkeskiva

 

Anslutningen till en diskgrupp skapas på motsvarande sätt, men med adressen smb://groupX.ad.helsinki.fi/h###, där man i stället för X anger den första numret för resultatenheten och där man i stället för ”h###” anger numret för resultatenheten. Se listan med resultatenheterna i Flamma.

 • Till exempel IT-centret, H907: smb://group9.ad.helsinki.fi/h907

Klicka på luspainikkeen kuva -knappen så att adressen kopieras till listan. Då behöver du inte skriva in denna adress på nytt i fortsättningen. Klicka till slut på knappen Yhdistä (Connect).

ryhmahakemisto-lisaa-mac.jpg
 • Fyll i ditt användarnamn och ditt lösenord vid universitetet. Kontrollera att alternativet Rekisteröityneenä käyttäjänä (As a Registered user) är valt.
 • Nu öppnas din hemkatalog. Du hittar den i fortsättningen genom att klicka på Arbetsbordet och genom att välja Siirry (Go) > Tietokone (Computer) > Skivikon (som är namngiven enligt ditt användarnamn).

Om kontakten med din hemkatalog bryts och den inte längre syns på din dator, återupprätta då anslutningen enligt instruktionerna ovan.

En Mac-dator som underhålls centraliserat av universitetet loggar automatiskt in på hemkatalogen och diskgruppen.  På hemdatorn måste man skriva sitt användarnamn och lösenord manuellt.