Gamla siddirigeringar borttagna

De gamla siddirigeringarna tas bort i samband med projektet Helsinki.fi Next stage den 24 februari 2021, så gamla dirigeringar inom Helpdesk fungerar inte längre. På denna sida samlas kända omdirigeringar.

Om du känner till en länk i formatet helsinki.fi/helpdesk/1234 eller helsinki.fi/helpdesk/12345 kan du söka efter anvisningar på Helpdesk-webbplatsen med ID-nummerserien i fråga. 

 

    Ge respons

    Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

    Hur skulle du förbättra denna instruktion?
    Tillbaka upp