Lagringsutrymme

På universitetet finns det tillgång till olika sorters nätverkshårdskivor antingen för eget bruk eller för grupparbeten. De fungerar både på universitetets datorer och på hemdatorer. Se också fjärranvändningsguiden.

Utöver hem- och gruppkataloger kan arbetsfiler sparas på den egna datorn eller på externa lagringsmedier. Lagringsmediernas egenskaper skiljer sig från varandra. Vilket lagringsmedium som är bäst för respektive situation framgår av en separat instruktion.

Tabs

Detaljerad hjälp

Roaming profil

Inställningarna för universitetets roamingprofil ändras den 15 november 2016. Inställningarna för följande applikationer kommer inte längre att följa användaren och synas på flera datorer: Skype (inte Skype for Business), Corel VideoStudio Pro, Macromedia, Adobe,  Document Building Blocks, LiveContent, Virtual Box, OneDrive.

Hem- och gruppkataloger

Hemkataloger

Gruppkataloger

IT-tjänsten ger en möjlighet för enheter och arbetsgrupper vid universitetet att lagra och dela gemensamma dokument i en åtskild gruppkatalog. Den är ett säkert lagringsutrymme för gruppen och kan användas endast av gruppens medlemmar.

Arkivering av filer

En del av filerna i hem- och gruppkatalogerna arkiveras om de inte har använts aktivt.

USB-minnen och externa hårdskivor

USB-minnen och externa hårdskivor är behändiga sätt att lagra data på. Kom dock ihåg att ta säkerhetskopior och ta väl hand om dina lagringsmedier. Universitetets hittegodsbyrå får varje år in hundratals USB-minnen.

Krypterande USB-minne för överflyttning av sekretessbelagd information: