Lättbehörighet

Lättbehörigheten är avsedd särskilt för personer utanför universitetet, som inte har en finskt personbeteckning och vilka behöver åtkomst till en universitetstjänst som kräver identifiering. Sådana personer är till exempel konsulter och föredragshållare som behöver åtkomst till Wiki eller Flamma samt studerande utanför universitetet som deltar i Moodle-kurser.

Om du behöver ett användarnamn för att använda det trådlösa nätverket, rekommenderar vi att använda HUPnet-kontot. Det kan skapas av alla anställda vid Helsingfors universitet med hjälp av detta verktyg. Kontot kan skapas på förhand innan besökaren anländer.
Mer information om HUPnet-konto

Tabs

Detaljerad hjälp

Med lättbehörigheten kan man använda bl.a. dessa tjänster:

Med lättbehörigheter är det inte möjligt att logga in till HUPnet-besökarnätverket, universitetets arbetsstationer eller gruppkataloger, man kan inte göra utskrifter med universitetets skrivare och behörigheten har ingen egen e-postadress eller hemkatalog.

Medlemmar i det finländska Haka-förtroendenätverket kan logga in till bl.a. HUPnet-besökarnätverket och Wikin direkt med användarnamnet till sin egen högskola. Då behöver man inte ansöka om lättbehörighet för besökaren.

Besökare från andra högskolor kan även använda det trådlösa eduroam-besökarnätverket med användarnamnen till sin egen högskola, ifall högskolan medverkar i eduroam-nätverket.

Ansökan om begränsat användarkonto

Anställda kan beställa ett begränsat användarkonto (och andra specialbehörigheter) med  e-blanketten utan separat godkännande. Du kan beställa antingen ett eller flera användarnamn med samma blankett genom att välja rätt alternativ i menyn Behörighet som ansöks (Haettava käyttäjätunnus).
Studerande måste man rådgöra med studentrådgivaren om övriga specialbehörigheter.