Välkommen som användare till universitetets datasystem!

 

Aktivera din behörighet innan studierna börjar!

När du aktiverar din behörighet för universitetets datasystem och anmäler dig närvarande kan du till exempel:

  • använda tjänster i Sisu, anmäla dig till kurser och följa dina studieprestationer
  • använda eduroam på din bärbara
  • använda datorerna i datorlokalerna.

Till behörigheten hör förutom ett personligt användarnamn och lösenord också bland annat en egen e-postlåda och hemkatalog och användaridentifikation bland annat till fjärrananslutning och datorer som är i gemensamt bruk.

Aktivering på nätet

Behörigheten får du lättast genom aktiveringstjänsten på nätet. I tjänsten kan du välja ditt användarnamn och din e-postadress. Samtidigt skriver du under ett elektroniskt kontrakt, genom vilket du förbinder dig till att följa användarreglerna för Helsingfors universitetets datasystem och Office 365 molntjänsters licensavtal. Aktiveringstjänsten är endast avsedd för de som inte ännu har behörighet till universitetets datasystem. Instruktionerna berör således inte studeranden som redan har behörighet.

För att kunna använda aktiveringstjänsten för behörighet bör du ha:

  • en finsk personbeteckning
  • egna internetbankkoder, ett elektroniskt ID som är beviljat av polismyndigheten eller en giltig mobil ID i din telefon.

Aktivering av behörigheten lyckas då dina uppgifter finns i studeranderegistret. Studeranderegistret skickar en konfirmation per e-post om att dina uppgifter har sparats i registret. Även aktiveringstjänsten meddelar då dina uppgifter finns sparade i studeranderegistret.

Behörigheten kan registreras på: www.helsinki.fi/helpdesk/sv/5012/

Behörigheten är giltig ungefär en timme efter aktiveringen. En del tjänster (som e-post) fungerar från och med följande dag. Lösenordet som du får i samband med aktiveringen är ett startlösenord som du ska byta genast vid första användningen.

Instruktioner för aktiveringstjänsten: www.helsinki.fi/helpdesk/sv/5011/
Avändarregler

Att byta lösenord: https://www.helsinki.fi/losenord

Undantag:

  • De som studerar miljöekologi och som inte aktiverar sin behörighet ska hämta den av Vesa Vilen från adressen Niemenkatu 73, Lahtis.
  • De som studerar i Svenska social- och kommunalhögskolan och som inte aktiverar sin behörighet ska hämta den av Christian Lindblom från adressen Snellmansgatan 12, rum 248, Helsingfors.
  • Om du har problem med aktiveringtjänsten, kontakta Helpdesk. I de flesta problem som gäller användarkoden måste Helpdesk först kunna pålitligt identifiera den som ringer. Med hjälp av tjänsten ID Point kan du sköta saken. ID Point kontaktuppgifter hittar du här.

Nyttig information för nya studeranden

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp