Landningssida

Datasäkerhet

På den här sidan har samlats information om säkerheten på sidorna i Helpdesk, i Studentens digitalkompetens och i Flamma.

Metoder för att skydda e-posten

Konfidentiell e-post – Anvisningar för användningen av krypteringsprogrammet Deltagon Sec@GW
Tilläggsdelen Outlook Sec@GW – Tilläggsdel för kryptering av meddelanden i Outlook (på finska)
S/MIME-kryptering – Krypteringsmetod för personer som behandlar mer konfidentiell information (Windows)
S/MIME-kryptering för MAC – Krypteringsmetod för MAC (på finska)
Beställning av S/MIME-certifikat och användning i delade brevlådor – Anvisningarna för beställning av S/MIME-certifikat och användningen i delade brevlådor i Office 365 (på finska)
GnuPG Kryptering och signering av e-posttrafik och filer – Program för kryptering och signering av e-posttrafik och filer
Kryptering av konfidentiella bifogade filer – Anvisningar för paketering och kryptering med programmet 7-zip
Allmänt om krypteringsmetoder

Kryptering av filer

Funet FileSender – Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer
Krypterade USB-minnen – Allmänt om krypterade USB-minnen
Ibruktagning av krypterade USB-minnen
Bruk av ett krypterat USB-minne
Kryptering av konfidentiella bifogade filer – Anvisningar för paketering och kryptering med programmet 7-zip
Allmänt om krypteringsmetoder

Datorns datasäkerhet

Datasäkerhet – Anvisningar för installering av datasäkerhetsprogram i hemdatorer
Viruskontroll av datorn – Anvisningar för kontroll av virus med hjälp av F-Secure-program (på finska)
Installation av Pulse Secure på hemdator (Win/Mac) – Anvisningar för installering av VPN-anslutning (skyddar förbindelsen mellan hemdatorn och universitetets server)
OpenVPN -installering på hemdatorn (Windows) – Anvisningar för installering av programmet OpenVPN för Windows (hemdator)
Installering och användning av OpenVPN för Ubuntu – Anvisningar för installering av programmet OpenVPN för Ubuntu (hemdator, på finska)
Installering av certifikatet HYAD_ROOT_CA i datorer med Windows – Certifikat som används av systemövervakarna

Datasäkerhet i mobila enheter

Säker användning av en smarttelefon
Datasäkerheten i enheter med Android – Allmänna anvisningar om skydd för Androidenheter (på finska)
Kryptering i Androidenheter – Anvisning för kryptering av hela telefonens innehåll (på finska)
VPN-förbindelse med Androidenhet – Anvisningar för installering och användning av VPN-program (på finska)
Office 365: Fjärradering av en mobil enhet
iPad och iPhone: Datasäkerhet – Anvisning för skydd av en mobil enhet
Pulse Secure Att använda en VPN-anslutning på iPad, iPhone och iPod touch – Anvisning för användning av VPN

Skräppost och nätfiske

Se upp för bedragare
Spam och phising-meddelanden – Vad är skräppost?
Skräppost – Vanliga frågor
Rapportering av skräppost (Outllook)
Rapportering av skräppost (OWA)
Phishing, nätfiske dvs. försök att få tillgång till privat information – Vad är nätfiske?