Landningssida

Datasäkerhet

På den här sidan har samlats information om säkerheten på sidorna i Helpdesk, i Studentens digitalkompetens och i Flamma.

Användningen av tjänsten Securemail fortsätter till november 2020
Securemail-tjänstens upphörande väckte en livlig debatt inom universitetet. För att vi ska kunna betjäna alla på universitetet så bra som möjligt skjuter vi upp avvecklingen av tjänsten Securemail från det tidigare meddelade datumet 31.8.2020 till november 2020. Närmare datum för när tjänsten tas bort klarnar senare, och vi informerar alla på universitetet om detta i god tid.

Du kan redan nu övergå till att använda Microsofts e-postkryptering (Microsoft Office 365 Message Encryption), se Helpdesks anvisningar

För serviceadresser rekommenderar vi att du använder Securemail-tjänsten

Metoder för att skydda e-posten

Konfidentiell e-post – Anvisningar för användningen av krypteringsprogrammet Deltagon Sec@GW
Tilläggsdelen Outlook Sec@GW – Tilläggsdel för kryptering av meddelanden i Outlook (på finska)
S/MIME-kryptering – Krypteringsmetod för personer som behandlar mer konfidentiell information (Windows)
S/MIME-kryptering för MAC – Krypteringsmetod för MAC (på finska)
Beställning av S/MIME-certifikat och användning i delade brevlådor – Anvisningarna för beställning av S/MIME-certifikat och användningen i delade brevlådor i Office 365 (på finska)
GnuPG Kryptering och signering av e-posttrafik och filer – Program för kryptering och signering av e-posttrafik och filer
Kryptering av konfidentiella bifogade filer – Anvisningar för paketering och kryptering med programmet 7-zip
Allmänt om krypteringsmetoder

Kryptering av filer

Funet FileSender – Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer
Krypterade USB-minnen – Allmänt om krypterade USB-minnen
Ibruktagning av krypterade USB-minnen
Bruk av ett krypterat USB-minne
Kryptering av konfidentiella bifogade filer – Anvisningar för paketering och kryptering med programmet 7-zip
Allmänt om krypteringsmetoder

Datorns datasäkerhet

Datasäkerhet – Anvisningar för installering av datasäkerhetsprogram i hemdatorer
Viruskontroll av datorn – Anvisningar för kontroll av virus med hjälp av F-Secure-program (på finska)
Installation av Pulse Secure på hemdator (Win/Mac) – Anvisningar för installering av VPN-anslutning (skyddar förbindelsen mellan hemdatorn och universitetets server)
OpenVPN -installering på hemdatorn (Windows) – Anvisningar för installering av programmet OpenVPN för Windows (hemdator)
Installering av certifikatet HYAD_ROOT_CA i datorer med Windows – Certifikat som används av systemövervakarna

Datasäkerhet i mobila enheter

Säker användning av en smarttelefon
Datasäkerheten i enheter med Android – Allmänna anvisningar om skydd för Androidenheter (på finska)
VPN-förbindelse med Androidenhet – Anvisningar för installering och användning av VPN-program (på finska)
Office 365: Fjärradering av en mobil enhet
iPad och iPhone: Datasäkerhet – Anvisning för skydd av en mobil enhet
Pulse Secure Att använda en VPN-anslutning på iPad, iPhone och iPod touch – Anvisning för användning av VPN

Skräppost och nätfiske

Se upp för bedragare
Spam och phising meddelanden – Vad är skräppost?
Skräppost – Vanliga frågor
Rapportering av skräppost (Outlook)
Rapportering av skräppost (OWA - Outlook Web App)
Phishing, nätfiske dvs. försök att få tillgång till privat information – Vad är nätfiske?