ID Point - Kontaktuppgifter

Öppettider för bibliotekets kundtjänst julen 2022

I Helsingfors Universitets bibliotek börjar julens öppettider den 12 december och fortsätter till den 8 januari. Detta påverkar bland annat ID Point-identifieringstjänsten. 

12.12–18.12 har campusbibliotekens serviceställen öppet vardagar 10–16 och huvudbibliotekets serviceställe i Kajsahuset 10–19.
Från den 19 december har huvudbibliotekets serviceställe i Kajsahuset öppet hela julsäsongen vardagar 10–18
19.12–8.1 Serviceställena i campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik är stängda.
Mer information https://www.helsinki.fi/sv/helsingfors-universitets-bibliotek/nyheter/undantag-i-bibliotekets-tjanster

""

Med hjälp av identifieringstjänsten ID Point kan personalen och studerandena vid universitetet enkelt och säkert använda Helpdesk-tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Besök alltså först ett ID Point-serviceställe och ring sedan till Helpdesk.

Mera information om ID Point

Identifieringsställena ID Point har öppet enligt sina egna tidtabeller!

Kontrollera öppettiderna:

  • Det finns ett ID Point-serviceställe i samband med kundbetjäningen på alla bibliotek.
  • Observera att ID Point är öppet endast under kundbetjäningstiderna.

Observera också giltighetstiden för ID Point -identifieringskoden som du fick. Kontrollera alltså också Helpdesks öppettider.

ID Point-serviceställena i huvudstadsregionen

Huvudbiblioteket Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), bibliotekets ID Point -serviceställe.
Verksamhetsstället betjänar både personal och kunder.

Tjänster för studerande i Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), servicestället för studeranderådgivning.
Verksamhetsstället betjänar alla studerande vid Helsingfors universitet.
Av serviceställena för studeranderådgivning är det bara servicestället i Kajsahuset som har ID Point-service.

Campusbiblioteket Terkko Health Hub i Mejlans
Haartmansgatan 4
Våning 2, bibliotekets servicestället

Campusbiblioteket i Gumtäkt
Gustaf Hällströms gata 2
Physicum, våning 2

Campusbiblioteket i Vik
Viksbågen11 A
Infocentret Korona

 

Övriga ID Point-serviceställen

Forskningsstationen i Värriö (på finska)
Ainijärventie 114
Ruuvaoja

Hyytiälä forststation (på finska)
Hyytiäläntie 124
Korkeakoski

Kilpisjärvi Biologiska station
Käsivarrentie 14622
Kilpisjärvi

Lammi biologiska station (på finska)
Pääjärventie 320
16900 Lammi

Ruralia-institutet
Seinäjoki, Kampusranta 9

Tvärminne zoologiska station
J.A. Palméns väg 260
Hangö

Institutionernas egna ID Point-serviceställen

Serviceställena i listan nedan är avsedda för offentligt bruk. I de flesta fall har ärendehanteringen begränsats till institutionens personal. Be din egen institution om mer information.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp