ID Point - Kontaktuppgifter

OBS! Undantag på grund av korona-situationen.
Kajsahuset och Mejlans är öppna 17.8. eftersom. Gumtäkt och Vik 24.8. eftersom. Det finns ingen information ännu om att öppna andra punkter.

Med hjälp av identifieringstjänsten ID Point kan personalen och studerandena vid universitetet enkelt och säkert använda Helpdesk-tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Besök alltså först ett ID Point-serviceställe och ring sedan till Helpdesk.

Mera information om ID Point ID point logo

Tabs

Detaljerad hjälp

Identifieringsställena ID Point har öppet enligt sina egna tidtabeller! Kontrollera öppettiderna med hjälpen av nedanstående länkar.

  • Det finns ett ID Point-serviceställe i samband med kundbetjäningen på alla bibliotek.
  • Observera att ID Point är öppet endast under kundbetjäningstiderna.

Observera också giltighetstiden för ID Point -identifieringskoden som du fick. Kontrollera alltså också Helpdesks öppettider.

ID Point-serviceställena i huvudstadsregionen

Huvudbiblioteket Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), bibliotekets ID Point -serviceställe.
Verksamhetsstället betjänar både personal och kunder.

Tjänster för studerande i Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), servicestället för studeranderådgivning.
Verksamhetsstället betjänar alla studerande vid Helsingfors universitet.
Av serviceställena för studeranderådgivning är det bara servicestället i Kajsahuset som har ID Point-service.

Campusbiblioteket Terkko Health Hub i Mejlans
Haartmansgatan 4
Våning 2, bibliotekets servicestället

Campusbiblioteket i Gumtäkt
Gustaf Hällströms gata 2
Physicum, våning 2

Campusbiblioteket i Vik
Viksbågen11 A
Infocentret Korona

 

Övriga ID Point-serviceställen

Forskningsstationen i Värriö (på finska)
Ainijärventie 114
Ruuvaoja

Hyytiälä forststation (på finska)
Hyytiäläntie 124
Korkeakoski

Kilpisjärvi Biologiska station
Käsivarrentie 14622
Kilpisjärvi

Lammi biologiska station (på finska)
Pääjärventie 320
16900 Lammi

Ruralia-institutet
Seinäjoki, Kampusranta 9

Tvärminne zoologiska station
J.A. Palméns väg 260
Hangö

Institutionernas egna ID Point-serviceställen

Serviceställena i listan nedan är avsedda för offentligt bruk. I de flesta fall har ärendehanteringen begränsats till institutionens personal. Be din egen institution om mer information.