ID Point - Kontaktuppgifter

Med hjälp av identifieringstjänsten ID Point kan personalen och studerandena vid universitetet enkelt och säkert använda Helpdesk-tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Besök alltså först ett ID Point-serviceställe och ring sedan till Helpdesk.

Mera information om ID Point ID point logo

Tabs

Detaljerad hjälp

Kontrollera ID Point-serviceställena öppettiderna genom att klicka på länkarna. Tänk ändå på att du i vissa fall inte nödvändigtvis hinner utnyttja den ID Point-identifieringskod du fått under kodens giltighetstid. Kontrollera därför även öppettiderna för Helpdesk.

ID Point-serviceställena i huvudstadsregionen

Huvudbiblioteket Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), bibliotekets ID Point -serviceställe.
Verksamhetsstället betjänar både personal och kunder.

Tjänster för studerande i Kajsahuset
Fabiansgatan 30, ingångsaula (3:e vån.), servicestället för studeranderådgivning.
Verksamhetsstället betjänar alla studerande vid Helsingfors universitet.
Av serviceställena för studeranderådgivning är det bara servicestället i Kajsahuset som har ID Point-service.

Campusbiblioteket Terkko Health Hub i Mejlans
Haartmansgatan 4
Våning 2, bibliotekets servicestället

Campusbiblioteket i Gumtäkt
Gustaf Hällströms gata 2
Physicum, våning 2

Campusbiblioteket i Vik
Viksbågen11 A
Infocentret Korona

 

Övriga ID Point-serviceställen

Forskningsstationen i Värriö
Ainijärventie 114
Ruuvaoja

Hyytiälä forststation
Hyytiäläntie 124
Korkeakoski

Kilpisjärvi Biologiska station
Käsivarrentie 14622
Kilpisjärvi

Lammi biologiska station
Pääjärventie 320
16900 Lammi

Ruralia-institutet
Seinäjoki, Kampusranta 9

Tvärminne zoologiska station
J.A. Palméns väg 260
Hangö

Institutionernas egna ID Point-serviceställen

Serviceställena i listan nedan är avsedda för offentligt bruk. I de flesta fall har ärendehanteringen begränsats till institutionens personal. Be din egen institution om mer information.