Internettjänster som erbjuds av universitetet

Universitetet tillhandahåller ett flertal tjänster som används med webbläsaren. Här följer instruktioner för de vanligaste av dessa. Observera att alla tjänster inte fungerar perfekt med alla operativsystem och webbläsare.

En VPN-anslutning krävs utanför universitetsnätverket. Se instruktioner

Services

En ny egenskap i Internet Explorer 11 är möjligheten att använda webbläsaren i ett s.k. Enterprise Mode, vilket gör det möjligt att använda gamla webbapplikationer.

Program

Gruppdiskussioner och privatmeddelanden

  • Teams
  • Jabber är universitetets snabbmeddelandenät med vilket du kan ansluta dig till gruppdiskussioner eller skicka privatmeddelanden till andra användare. Du kan också själv skapa nya diskussionsrum. Anslutningen till Jabber sker via ett separat klientprogram.

SAP

SAP HR

Personalsystemet SAP HR används av alla medarbetare vid universitetet bland annat till semesteransökningar och frånvaroanmälningar.

Användning av SAP HR med Internet Explorer 11 kräver att Enterprise Mode-läget används.

Öppnas inte popup-fönstren? Se anvisningarna under SAP ekonomi.

SAP Ekonomi

Ekonomihanteringssystemet SAP är ett verktyg för hantering, kontering och godkännande av fakturor. På universitetets intranät finns tjänsten på adressen https://msap.helsinki.fi/flp.

Utanför universitetsnätet kan SAP användas genom att installera HY-VPN på sin dator.

 En virtuell arbetsstation och VMware

Med klientprogrammet VMware kan du ansluta dig till universitetets virtuella servermiljö (VDI) för att bl.a. använda Oodi. 

 

 FileSender

Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer

En lista med övriga nättjänster finns i avsnittet Studier och databaser under självbetjäning.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp