Då du börjar dina studier

Välkommen till Helsingfors Universitet!

Syftet med Helsingfors universitetets IT-centers gulnäbbsida är att presentera de IT-tjänster som Helsingfors universitet erbjuder åt nya studeranden samt berätta om hur man ska använda dem.

  För att kunna använda de IT-tjänster som Helsingfors universitet erbjuder måste du först skaffa användarnamn. Innan du kan få användarnamn måste dina uppgifter finnas i studeranderegistret för Helsingfors universitet.

  Du kan aktivera ditt användarnamn med dina bankkoder, ett elektronisk ID-kort eller mobil ID.

  • Innan du börjar använda användarnamn lönar det sig att bekanta sig med stycket om Behörighet och lösenord som är en del av Studentens digitalkompetens läromaterial.
  • Ifall du har problem med din användarnamn ska du vända dig till Helpdesk

  Alternativt kan du aktivera ditt användarnamn på universitetets Check in Event, som arrangeras två gånger per år. (på engelska)

  När du har ett konto kan du gå till andra tjänster. Läs mer från fliken Detaljerad hjälp.

  Användarnamn

  För att kunna använda de IT-tjänster som Helsingfors universitet erbjuder måste du först skaffa användarnamn. Innan du kan få användarnamn måste dina uppgifter finnas i studeranderegistret för Helsingfors universitet.

  Du kan aktivera ditt användarnamn med dina bankkoder, ett elektronisk ID-kort eller mobil ID.

  • Innan du börjar använda användarnamn lönar det sig att bekanta sig med stycket om Behörighet och lösenord som är en del av Studentens digitalkompetens läromaterial.
  • Ifall du har problem med din användarnamn ska du vända dig till Helpdesk

  Alternativt kan du aktivera ditt användarnamn på universitetets Check in Event, som arrangeras två gånger per år. (på engelska)

  Studentens digitalkompetens

  Att genomföra studieavsnittet för informations- och kommunikationsteknik, dvs. Studentens digitalkompetens, är en del av alla nya studerandenas gulnäbbsår. Man kan bekanta sig med universitetets IT-tjänster på förhand genom att läsa igenom läromaterialet för Studentens digitalkompetens. Materialet är öppet för alla. Materialet innehåller förutom en omfattande förklaring om Helsingfors universitets IT-omgivning också nyttig och klarspråkig fakta om användning av datorer, datasäkerhet och informationssökningens grunder.

  IT-lokalerna

  Studerandena har möjlighet till att använda arbetsstationerna i IT-lokalerna. I stationerna har installerats ett omfattande urval av basprogram och man kan också skriva ut från stationerna inom begränsningarna av utskriftskvoten. Det finns IT-lokaler på alla campus. I flera lokaler är det möjligt att koppla den egna bärbara i universitetets trådlösa internet.

  E-post

  Helsingfors universitet övergår till att använda e-post- och kalendersystemet i Microsoft Office 365 för e-post. Systemet omfattar även andra program som stöder samverkan.

  Till alla studerandenas användarnamn hör en helsinki.fi-e-postadress. Man kan läsa e-posten med alla e-postprogram eller med den webbläsarbaserade Outlook WebApp (OWA) -tjänsten.

  Sisu

  Sisu är ett verktyg som alla studenter vid Helsingfors universitet användar. För tillfället kan du planera och schemalägga dina studier i Sisu. 

  Studietjänsten

  Studietjänsten samlar ihop de viktigaste aktuella uppgifter, tjänster och verktyg som du behöver under dina studier. På Studietjänsten kan du följa aktuell information om studier, söka kurser och hitta instruktioner som stöd för dina studier. Under menyn Service och verktyg kommer du snabbt även till universitets andra system och tjänster. I Mina studier ser du utifrån länkar till dina kurssidor och din egen kalender. Om du vill, kan du beställa innehållen i Mina studier-kalendern till din egen elektroniska kalender.

  Programdistribution

  IT-centret har skaffat omfattande licenser på flera program som används vid universitetet. Licenserna täcker även studerandenas datorer. Program, som är avsedda för hemanvändning, kan laddas ner från programdistributionen. Programmen är endast avsedda för personal och studerande vid Helsingfors universitet.

  Det är strikt förbjudet att låta någon som inte hör till Helsingfors universitet att använda programmen eller delar av dem!

  HY-VPN och fjärranvändning av databaser

  En del av de tjänster som är avsedda för studerande, som e-tidningar och artikeldatabaser, fungerar endast då man använder dem från datorer som är kopplade till universitetets internet. Dessa tjänster kan även användas hemifrån genom att logga in hemdatorn i universitetets närverk med VPN-programmet. Du behöver endast ha internet och användarnamnet till universitetet.

  Om e-materialet och fjärranvändningen av det berättas mera om i Studentens digitalkompetens informationssökningdel.

  Zoom

  Zoom är en videokommunikationstjänst som alla vid universitetet kan använda för att skapa mötesrum och delta i realtid med ljud och bild i möten, seminarier och konferenser. Zoom lämpar sig också för undervisning på distans. Zoom fungerar via adressen www.helsinki.fi/zoom. Bekanta dig med Helpdesks Zoom instruktioner.

  Annan nyttig information

  Hjälp finns

  Personalen i IT-centret erbjuder mångsidig IT-rådgivning både åt studerande och personal. Du kan kontakta Helpdesken per chat, telefon eller e-post. Mera information om Helpdeskens tjänster och hur du når dem finns på kontaktsida.

  Instruktioner, guider och självbetjäningsverktyg för de vanligaste IT-problem har samlats i den här instruktionsportalen. Med hjälp av instruktionerna kan du i flesta fall lösa problemen själv.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp