Då du börjar dina studier

Välkommen till Helsingfors Universitet!

Syftet med Helsingfors universitetets IT-centers gulnäbbsida är att presentera de IT-tjänster som Helsingfors universitet erbjuder åt nya studeranden samt berätta om hur man ska använda dem.

Tabs

Detaljerad hjälp

Användarnamn

För att kunna använda de IT-tjänster som Helsingfors universitet erbjuder måste du först skaffa användarnamn. Innan du kan få användarnamn måste dina uppgifter finnas i studeranderegistret för Helsingfors universitet.

Du kan aktivera ditt användarnamn med dina bankkoder, ett elektronisk ID-kort eller mobil ID.

  • Innan du börjar använda användarnamn lönar det sig att bekanta sig med stycket om Behörighet och lösenord som är en del av Studentens digitalkompetens läromaterial.
  • Ifall du har problem med din användarnamn ska du vända dig till Helpdesk

Alternativt kan du aktivera ditt användarnamn på universitetets Welcome fair, som arrangeras två gånger per år.

Studentens digitalkompetens

Att genomföra studieavsnittet för informations- och kommunikationsteknik, dvs. Studentens digitalkompetens, är en del av alla nya studerandenas gulnäbbsår. Man kan bekanta sig med universitetets IT-tjänster på förhand genom att läsa igenom läromaterialet för Studentens digitalkompetens. Materialet är öppet för alla. Materialet innehåller förutom en omfattande förklaring om Helsingfors universitets IT-omgivning också nyttig och klarspråkig fakta om användning av datorer, datasäkerhet och informationssökningens grunder.

IT-lokalerna

Studerandena har möjlighet till att använda arbetsstationerna i IT-lokalerna. I stationerna har installerats ett omfattande urval av basprogram och man kan också skriva ut från stationerna inom begränsningarna av utskriftskvoten. Det finns IT-lokaler på alla campus. I flera lokaler är det möjligt att koppla den egna bärbara i universitetets trådlösa internet.

E-post

Helsingfors universitet övergår till att använda e-post- och kalendersystemet i Microsoft Office 365 för e-post. Systemet omfattar även andra program som stöder samverkan.

Till alla studerandenas användarnamn hör en helsinki.fi-e-postadress. Man kan läsa e-posten med alla e-postprogram eller med den webbläsarbaserade Outlook WebApp (OWA) -tjänsten.

WebOodi

Vid sidan av e-posten lär WebOodi vara det viktigaste verktyget för studerande. Via WebOodi kan du skapa din studieplan, beställa studieutdrag och anmäla dig för en ny period. Vid flera fakulteter sköts även anmälningarna för kurser och tentamen via oodisystemet.

Programdistribution

IT-centret har skaffat omfattande licenser på flera program som används vid universitetet. Licenserna täcker även studerandenas datorer. Program, som är avsedda för hemanvändning, kan laddas ner från programdistributionen. Programmen är endast avsedda för personal och studerande vid Helsingfors universitet. Det är strikt förbjudet att låta någon som inte hör till Helsingfors universitet att använda programmen eller delar av dem!

HY-VPN och fjärranvändning av databaser

En del av de tjänster som är avsedda för studerande, som e-tidningar och artikeldatabaser, fungerar endast då man använder dem från datorer som är kopplade till universitetets internet. Dessa tjänster kan även användas hemifrån genom att logga in hemdatorn i universitetets närverk med VPN-programmet. Du behöver endast ha internet och användarnamnet till universitetet. Om e-materialet och fjärranvändningen av det berättas mera om i Studentens digitalkompetens informationssökningdel.

Användning av hemkatalogen hemma

Den egna hemkatalogen, som hör till användarnamn, och hemsidekatalogen kan användas hemifrån med hjälp av VPN-portalen. Med hjälp av portalen kan man flytta över filer mellan hemkatalogen, som ligger i universitetets nätverk, och hemdatorn.

Annan nyttig information

Hjälp finns

Personalen i IT-centret erbjuder mångsidig IT-rådgivning både åt studerande och personal. Du kan kontakta Helpdesken per chat, telefon eller e-post. Mera information om Helpdeskens tjänster och hur du når dem finns på kontaktsida.

Instruktioner, guider och självbetjäningsverktyg för de vanligaste IT-problem har samlats i instruktionsportalen. Med hjälp av instruktionerna i portalen kan du i flesta fall lösa problemen själv.